side

Terms & Conditions

Tällä verkkosivustolla (”sivusto”) olevan materiaalin toimittaa IT Corporate Information Hub. (”IT Corporate Information Hub”) on palvelu sen käyttäjille ja sitä voidaan käyttää informatiivisiin tarkoituksiin vain alla olevien varausten mukaisesti. Lataamalla materiaalia tältä sivustolta tai muuten käyttämällä sivustoa, käyttäjä (”sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”sopimus”). Jos et hyväksy niitä, älä käytä sivustoa tai lataa siitä mitään materiaalia. Hyväksyt, että tämä sopimus ((tai jos olet käyttäjä, joka on rekisteröitynyt tällä sivustolla (”rekisteröity käyttäjä”), kaikki rekisteröintiprosessiin sisältyvät varaukset)), on täydellinen ja yksinomainen lausunto IT Corporate Information Hubin ja sinun välisestä sopimuksesta , joka korvaa kaikki suulliset tai kirjalliset sopimukset tai aikaisemmat viestit ja kaikki muut tämän sopimuksen aiheeseen liittyvät viestit sinun ja IT Corporate Information Hubin välillä.

IT CORPORATE INFORMATION HUB VOI TARKISTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA PÄIVITTÄMÄLLÄ TÄMÄN JULKAISUN. KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAT KÄYTTÖEHDOT TULEE AJOITTAIN TARKASTAA TÄLTÄ SIVULTA, KOSKA NE OVAT KÄYTTÄJÄÄ SITOVIA. NÄIDEN KÄYTTÄEHTOJEN TIETYT VARAUKSET VOIDAAN KORVATA ERITYISILLÄ LAILLISILLA ILMOITUKSILLA TAI ERITYISEHDOILLA TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVILLA SIVUILLA.

YLEISTÄ:

Tämä sivusto toimii foorumina, jonka avulla voi hakea ja tunnistaa tiettyjä ohjelmistojen ja palveluiden toimittajia (”toimittajat”). IT Corporate Information Hub ei hallinnoi minkään toimittajan tuotteiden tai palveluiden (”tuotteet”) toimittamisen ajoitusta tai toimitustapaa, eikä takaa minkään tapahtuman toteutumista. IT Corporate Information Hub voi milloin tahansa kieltäytyä tarjoamasta sivustoon liittyviä palveluita kenelle tahansa oman harkintansa mukaan.

TAVARAMERKKITIEDOT:

IT Corporate Information Hub® on Headley Media Technology Division Ltd tavaramerkki asiantuntija- ja ammattilaisille tarkoitettuihin arviointipalveluihin, tarkemmin verkkopalveluihin, joiden avulla mahdolliset ostajat saavat lisätietoja tuotteista ja palveluista. Kaikki muut tällä sivustolla olevat tuotemerkkien, tuotteiden, palveluiden ja prosessien nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. IT Corporate Information Hub -tavaramerkkejä voi käyttää julkisesti vain IT Corporate Information Hubin kirjallisella luvalla. IT Corporate Information Hub -tavaramerkkien oikeudenmukainen käyttö mainonnassa ja IT Corporate Information Hub -tuotteiden myynninedistäminen edellyttää asianmukaista mainintaa. Tuotteeseen, palveluun tai prosessiin viittaaminen tai sen käyttö ei tarkoita IT Corporate Information Hubin suositusta, hyväksyntää, kytköstä tai sponsorointia kyseiselle tuotteelle, palvelulle tai prosessille.

YHDEN KOPION LISENSSI:

Jos tällä sivustolla ei toisin ilmoiteta, tällä sivustolla löytyviä tietoja tai ohjelmistoja (”materiaaleja”) voi ladata rajoitetun määrän kopioita vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen sisäiseen käyttöön ellei IT Corporate Information Hub ole nimenomaisesti antanut siihen kirjallista lupaa tai yksittäisten materiaalien mukana toimitettujen lisenssiehtojen mukaisesti. Tämä on lisenssi, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia: on kiellettyä: (a) käyttää mitään automatisoitua prosessia tai ohjelmistorobottia katsomaan, lataamaan, tulostamaan tai muuten käyttämään sisältöä miltään IT Corporate Information Hub -sivustolta. (b) käyttää mitään sivustoja tai sisältöä minkään tuotteiden, ratkaisujen tai palvelujen myymiseksi yrityksille, joilla on luetteloita tai sisältöä sivustojen sisällössä, (c) muokata materiaaleja tai käyttää niitä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esitykseen, suoritukseen, myyntiin tai vuokraukseen, mukaan lukien rajoituksetta materiaalien julkaiseminen millekkään verkkotietokoneelle tai lähettäminen millekkään medialle; (d) purkaa, muuntaa tai hajottaa ohjelmistomateriaalia paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettava laki sen sallii; (e) poistaa mitään tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeudellisia ilmoituksia materiaaleista; (f) siirtää materiaaleja toiselle henkilölle. Suostut estämään materiaalien luvattoman kopioinnin. IT Corporate Information Hub pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

MATERIAALIEN OMISTUSOIKEUDET:

Tämä sivusto ja siinä olevat materiaalit ovat tekijänoikeuksien alaisia ja niitä suojaavat maailmanlaajuiset tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset, eikä niitä saa kopioida, jäljentää, muokata, julkaista, ladata, lähettää, välittää tai jakaa millään tavalla ilman IT Corporate Information Hubin etukäteen saamaa kirjallista lupaa. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittua, IT Corporate Information Hub ja sen toimittajat eivät myönnä suoraan, välillisesti tai muutoin mitään patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai liikesalaisuuteen perustuvia oikeuksia. IT Corporate Information Hub voi myöntää muita oikeuksia kirjallisesti tai sisällyttää niitä muualle materiaaliin. SALASANAT: Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, IT Corporate Information Hub myöntää sinulle tietyt salasanat ja käyttäjätunnukset pääsyyn tietyille sivuston alueille. Sitoudut olemaan paljastamatta sinulle myönnettyjä salasanoja ja käyttäjätunnuksia kolmansille osapuolille.

KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN:

Jos rikot jotain tämän sopimuksen käyttöehtoja, IT Corporate Information Hub voi oman harkintansa mukaan (a) keskeyttää käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille tai (b) irtisanoa käyttöoikeudet tietyille sivuston alueille. Se, johtaako rikkomus keskeyttämiseen tai irtisanomiseen, riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien, ilman rajoituksia, rikkomuksen vakavuudesta, mahdollisista haitoista muille käyttäjille tai IT Corporate Information Hub -yritykselle ja siitä, toistuuko rikkomus tai korjataanko se. Jos IT Corporate Information Hub keskeyttää tai irtisanoo käyttöoikeudet IT Corporate Information Hub -sivustolle, niin IT Corporate Information Hub ilmoittaa asiasta 24 tunnin kuluessa kyseisestä päätöksestä. Irtisanomisen yhteydessä materiaalit tulee tuhota heti ja kaikki tässä mainitut lisenssit päättyvät välittömästi.

VASTUUVAPAUSILMOITUS:

TÄMÄ SIVUSTO JA KAIKKI MATERIAALIT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA ILMOITETTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA. IT CORPORATE INFORMATION HUB JA/TAI SEN VASTAAVAT TOIMITTAJAT KIELTÄVÄT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. IT CORPORATE INFORMATION HUB TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, TALOUDELLISET TAPPIOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS TAI TIETOJEN MENETYS), JOTKA JOHTUVAT MATERIAALIEN TAI SIVUSTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA IT CORPORATE INFORMATION HUBILLE ILMOITETAAN SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA IT CORPORATE INFORMATION HUB TAI SEN HALLITUKSEN JÄSENET, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ TAI SIITÄ JOHTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, VAATIMUKSESTA TAI TOIMINNASTA NIIDEN MUODOSTA RIIPPUMATTA, JOTKA YLITTÄVÄT (A) YHTIÖLLE MAKSETUN SUMMAN (JOS MITÄÄN) TAI (B) SATA DOLLARIA ($100, 00).

Koska joillakin lainkäyttöalueilla kielletään vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen välillisistä tai satunnaisista vahingoista, yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua. Rajoittamatta edellä mainittua sinun tulee olla tietoinen siitä, että materiaalit voivat sisältää virheitä, puutteita, epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja. IT Corporate Information Hub ei anna minkäänlaisia materiaalien täydellisyyttä, oikeellisuutta, riittävyyttä, ajantasaisuutta tai luotettavuutta koskevia vakuuksia, eikä se ole vastuussa edellä mainituista puutteista. IT Corporate Information Hub ei sitoudu päivittämään materiaaleja.

VAPAUTUS:

IT Corporate Information Hub ei ole osapuoli missään todellisessa sitoumuksessa toimittajien ja sinun välillä. Siitä johtuen IT Corporate Information Hub ei hallitse toimittajien tai heidän palvelujensa laatua, turvallisuutta tai laillisuutta. Olet täysin vastuussa kaikista tilisi kautta suoritetuista toimista sivuston käytön yhteydessä. IT Corporate Information Hub ei voi eikä hallitse sitä, suorittavatko toimittajat palvelunsa tai muut velvoitteensa vai eivät. Lisäksi ei ole kaupallisesti kohtuullista, että IT Corporate Information Hub todentaa toimittajat, eikä IT Corporate Information Hub voi vahvistaa, että kukin toimittaja on kuka se esittää olevansa. IT Corporate Information Hub kehottaa kehittämään turvallisia liiketoimintatapoja käytettäessä Internetiä. IT Corporate Information Hub kannustaa myös kommunikoimaan suoraan verkkosivuston toimittajien kanssa, joka auttaa arvioimaan, kenen kanssa on tekemisissä. Vapautat IT Corporate Information Hubin (ja sen edustajat ja työntekijät) kaikista vaatimuksista saamisista ja vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, todellisista, seurauksellisista, erityisistä, rangaistavista ja satunnaisista vahingoista), tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, ilmoitetuista ja ilmoittamattomista, jotka johtuvat suhteista toimittajiin tai niiden tarjoamiin palveluihin tai toimittajan toimiin tai laiminlyönteihin. IT Corporate Information Hub ei missään tapauksessa ole vastuussa oikeustoimista, joita kyseiset toimittajat ovat nostaneet sinua vastaan.

KÄYTTÄJÄN LÄHETYKSET:

Kaikkea tälle sivustolle lähettyä materiaalia, aineistoa, tietoa tai muita viestejä pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena (”viestintänä”). IT Corporate Information Hubilla ei ole velvollisuuksia viestintään nähden, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja käsitellään alla esitetyllä tavalla. IT Corporate Information Hub ja sen edustajat voivat vapaasti kopioida, luovuttaa, levittää, sisällyttää ja muuten käyttää viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääntä, tekstiä ja muita asioita kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että henkilökohtaisia tunnistetietoja on käsitelty alla esitetyllä tavalla. Tälle sivustolle tai siltä on kiellettyä lähettää tai välittää mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, pornografista tai muuta materiaalia, joka loukkaa mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

HENKILÖKOHTAISTEN TUNNISTETIETOJEN KÄYTTÖ:

Henkilökohtaisia tunnistetietoja, jotka luovutetaan IT Corporate Information Hub -sivustolle lomakkeiden kautta käsitellään IT Corporate Information Hub -sivustolla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Ilmoitat, että olet lukenut tietosuojakäytännön ja ymmärtänyt sen.

LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE: Tällä verkkosivustolla olevat linkit voivat ohjata sinut pois IT Corporate Information Hub -sivustolta ja siirtymään muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole IT Corporate Information Hubin hallinnassa, eikä IT Corporate Information Hub ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai muusta näkökohdasta. IT Corporate Information Hub pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa linkin tai linkitysohjelman milloin tahansa. IT Corporate Information Hub ei tue yrityksiä tai tuotteita, joihin se linkittää, ja pidättää oikeuden sellaiseen merkintään verkkosivustollaan. Jos käytät jotakin tähän sivustoon linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista, teet niin täysin omalla vastuullasi.

KORVAUKSET:

Sitoudut täten omalla kustannuksellasi korvaamaan ja puolustamaan IT Corporate Information Hubia ja myönnät sille vastuuvapauden koskien menetyksiä, maksuja, vahingonkorvauksia, vastuuta tai kustannuksia, jotka aiheutuvat tai liittyvät mihin tahansa kolmannen osapuolen vaatimukseen, kanteeseen tai väitteeseen IT Corporate Information Hubia vastaan, joka perustuu tai liittyy (a) riitaan sinun ja toimittajan välisen sopimuksen ehdoista tai liittyy minkä tahansa tavaroiden/palveluiden ostoon ja myyntiin, (b) sopimusehtojen rikkomukseen tai (c) sinun tai toimittajan toimiin, jotka rikkovat mitä tahansa lakia, määräyksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

MUUTA:

IT Corporate Information Hub hallinnoi tätä sivustoa toimistoistaan Yhdysvalloissa. IT Corporate Information Hub ei esitä, että sivuston materiaalit ovat sopivia tai saatavissa käytettäväksi muissa paikoissa, ja niiden käyttö alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Henkilöt, jotka käyttävät tätä sivustoa muualta, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Materiaalien käyttö tai vienti Yhdysvaltain vientilakien ja -säädösten vastaisesti on kielletty.

TÄMÄ SOPIMUS ON LAADITTU JA SIIHEN SOVELLETAAN NEW YORKIN OSAVALTION LAKIEN MUKAISESTI OTTAMATTA HUOMIOON SEN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ. SOPIJAPUOLET SUOSTUVAT, ETTÄ TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄT TOIMET JA VÄLIMIESMENETTELYT KÄSITELLÄÄN YKSINOMAISESTI TOIMIVALTAISESSA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION OIKEUSISTUIMESSA, JOKA SIJAITSEE NEW YORK CITYSSÄ, NEW YORKISSA, YHDYSVALLOISSA.

Jos jotakin tämän sopimuksen määräystä pidetään jostakin syystä täytäntöönpanokelvottomana tai pätemättömänä, tätä sopimusta tulkitaan siten, kuin sellaista määräystä ei olisi tässä sopimuksessa. Tästä sopimuksesta johtuvia kanteita ei voi nostaa yli kahden vuoden kuluttua siitä, kun kanteen syy on tapahtunut. Tätä sopimusta tai sen oikeuksia tai velvoitteita ei voi luovuttaa ilman IT Corporate Information Hubin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja mikään tällainen luovutusyritys on mitätön. Jollei edellä esitetystä muuta johdu, tämän sopimuksen ehdot siirtyvät sitovasti laillisille seuraajille, laillisille edustajille ja osapuolten siirronsaajille. Huolimatta mistään muusta tässä päinvastoin esitetystä, sinun ja IT Corporate Information Hubin välinen suhde on itsenäinen urakoitsijasuhde, eikä mitään tässä olevaa tulkita tarkoittavan kumppanuutta, yhteisyritystä, franchising-, työsuhde- tai muun edustajasuhdetta osapuolten kesken. Jos jokin tämän sopimuksen määräys julistetaan pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, tällainen määräys on tehoton vain tällaisen pätemättömyyden laajuudessa, niin että kyseisen määräyksen muu osa ja muut tämän sopimuksen määräykset pysyvät voimassa. Materiaalit toimitetaan ”RAJOITETUILLA OIKEUKSILLA”. "